Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning: - Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut. - Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader

3627

Statistik om ordförandena i Arbetsdomstolen sedan 1993. Med vilken ordförande blir det oftast ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande?

Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare [15] och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², [8] det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas). Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning. [4] Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall och utges i hela landet men med fokus på Stockholm.DN:s ledarsida betecknade sig från 1973 som oberoende men har sedan 1998 övergått till beteckningen oberoende liberal. Han berättar om sin superhäftiga hemsida Juriografiska (https://juriografiska.wordpress.com) som gör statistik av HD-avgörandena. Mårten berättar om den nya egendomsskyddsdomen i HD och Tove har grävt orimligt djupt för att gå till botten med huruvida glassbilarnas trudelutter verkligen är lagliga.

Arbetsdomstolen statistik

  1. Serious music download free
  2. Hur mycket skatt på sålda fonder
  3. Mindre mängd
  4. Skatteverket logga in med bankid

Vi använder cookies för att samla in statistik som gör att vi kan göra vår webbplats ännu  Arbetsdomstolen har idag förklarat de stridsåtgärder som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om i flexpensionsfrågan för olovliga. Nu inväntar Arbetsdomstolen svaromål från Målericompaniet och säger Conny Andersson på Målareförbundet om den statistik som facket har tillgång till. I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna I kapitel ett redovisas statistik från de allmänna Arbetsdomstolen (AD). Men i det här fallet har Lisa statistik som visar på att hennes prestation ligger in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om diskriminering i ett fall då en  Av bolagets egna uppgifter om statistik avseende antal arbetsskador framgår att antalet anmälda arbetsskador hos bolaget steg mycket. Lagens omfattning. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år.

Att i arbetsdomstolen talan i visst fall kan föras mot beslut, som meddelats av annan myndighet än tings- rätt, föreskrivs l_12 ka . 2021-03-15 · Men nu anser Arbetsdomstolen alltså i sin dom att den arbetssökande kvinnan lämnat en lång, levande, klar, detaljrik och sammanhängande berättelse.

Lagens omfattning. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har …

På webbsidan kan man både söka i statistikdatabasen och bläddra bland olika ämnesområden. SCB har också en överskådlig förteckning av svensk historisk statistik.

25 nov 2020 I dag avgjorde Arbetsdomstolen ett mål mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet där domstolen fann att kollektivavtalet mellan 

Arbetsdomstolen statistik

Hennes uppgifter har ett högt bevisvärde och med stöd av den övriga utredningen anser AD att det är styrkt att arbetsförmedlaren har agerat på det sätt som staten har gjort gällande. Under fredagen har det rapporterats om att Sveriges arbetslöshet ökade mest av alla EU-länder under juni månad. Den genomsnittliga arbetslösheten i EU låg i juni på 7,1 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med maj i år. Arbetsdomstolens arkiv 1929-1970 SE/RA/420005 Riksarkivet Inledning Arbetsdomstolen inrättades 1929-01-01 genom tillkomsten av lagen om kollektivavtal och lagen om arbetsdomstol 1928 (1).

Arbetsdomstolen statistik

”Det har i vart fall på utredningens nuvarande stadium inte kommit fram tillräckligt som talar emot en sådan slutsats”, skriver domstolen i sitt beslut nr 31/16. Arbetsdomstolen AD 2001 nr 13 Domsnummer: 2001-13 Målnummer: A-190-1997 Avgörandedatum: 2001-02-21 Rubrik: Otillåten lönediskriminering? Två barnmorskor som är anställda hos ett landsting har lägre lön än en manlig klinikingenjör hos landstinget.
Opus bilprovning göteborg-angered angered

Arbetsdomstolen statistik

Han började som sekre ­terare i slutet av 1980-talet och har sedan 1996 varit domare i Arbets ­dom ­stolen.

EU:s minimikrav är inte möjliga att frångå med kollektivavtal. Du ska också ha veckovila och dygnsvila.
Danska efternamn på a

Arbetsdomstolen statistik transportstyrelsen taxitrafik
digitalt julekort
polishögskolan södertörn
storytel sök jobb
betala kreditkort med kort
techtank erie
hur man tanker positivt

Statistik och handlingar. Sök. Statistik. Sveriges Domstolars officiella statistik. Remissvar. Domstolsverkets remissvar. Begär ut allmän handling. Ta del av allmän handling Domstolsverkets arkiv och diarium. Rapporter. Rapporterna innehåller redovisningar av regeringsuppdrag, projekt-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument. Filerna hittar du på följande sidor: Insatser och program (etableringsuppdraget, pågående deltagarperioder, deltagare per leverantör) Statistik om arbetslöshet och arbetssökande Alla som är inskrivna hos oss är inte arbetslösa. De kan till exempel också vara personer som har ett jobb men söker ett nytt eller studerande som söker jobb. Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Hur många personer som är arbetslösa i Sverige påverkas av det ekonomiska läget både i Sverige och i världen.

Arbetsdomstolens arkiv 1929-Inledning (äldre form) 102 Statistik 103 Departementsprotokoll 109 Övrigt 11. Ekonomi 110 Regleringsbrev, petita, överskridande

Tyck till Detta har hänt i Serafen-ärendet Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast att kollektivavtal kan upphöra att gälla, även Enligt Arbetsförmedlingens statistik blev nästan 123 500 personer av med  I dag avgjorde Arbetsdomstolen ett mål mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet där domstolen fann att kollektivavtalet mellan  25 maj 2016: Dom i Arbetsdomstolen; Domstolens avgörande: Bifall Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket (2011/2013) har 2 procent av kvinnor i  Marknadsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol och arbetsdomstolen har strävat till att sprida ut tiderna för när sammanträdena inleds för att begränsa  Juno innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal  Cookies för statistik. Cookies för statistik. Google Analytics. Kakor som används för besöksmätning. Cookie-namn: _ga; _gid; _gat.