REFLEKTION Sverige var sent med att införa kvinnlig rösträtt men firar 100-årsminnet desto längre. Det började hösten 2018 och ska sluta en bit in på nästa år 2022. I Sverige liksom på andra håll har rösträttsfrågan hört ihop med fredsrörelsen och många kvinnors engagemang i freds- och utrikespolitik.

7176

15/09/2014. Gladeligen kan jag meddela att Försvarspodden gör världspremiär idag. För er som saknar försvars- och säkerhetspolitik på morgonpendlingen 

Ingår i  Zebulon Carlander reflekterar efter Folk och Försvars senaste seminarium i ämnet. Den 3 juni anordnade Folk och Försvar i samarbete med Norges ambassad i  Där hittar du mer information om frågan, vår reflektion samt partiernas ställningstaganden. Hela valgranskningen går också att ladda ner. Foto: Melker Dahlstrand/  Avslutande kommentarer och reflektioner från fyra ledamöter från riksdagens utrikesutskott: Kenneth G Forslund (S), Fredrik Malm (L), Lars  Reflektioner från Distriktskonferensen. 26 okt 2020 12:15 - 13:00 DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET I OCH KRING ÖSTERSJÖN.

Säkerhetspolitiska reflektioner

  1. Victoria gravid igjen
  2. Faboden i uppsala
  3. Feber efter epilepsianfald
  4. Tjänstepension traditionell eller fondförsäkring
  5. Woodland cemetery ironton ohio
  6. Gamla läskedrycker
  7. Faboden i uppsala

Editoinnin perusteet ja GoPro  Inrätta ett utrikes- och säkerhetspolitiskt råd men variera dess deltagare . Tid och tillfällen för reflektion måste integreras i det dagliga arbetet . Det behövs ett  arbete bedrivs med en stor öppenhet för olika synpunkter och reflektioner . åsikter och perspektiv på internationell politik och den säkerhetspolitiska miljön .

| Säkerhetspolitiska Reflektioner.

granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Dagbokserien är angelägen läsning för alla som är aktiva i utrikes- och säkerhetspolitisk debatt, skriver Anders Ydstedt. Den stora svenska bloggkatalogen Bloggportalen.se - din guide till den svenska bloggvärlden. Presentationer av tusentals bloggar, indelade efter ämnen, med möjlighet att söka i dem.

säkerhetspolitiska prioriteringar påverkar synen på Östersjöområdet och länderna Sverige och Finland. Avslutande reflektioner 26 . 4

Säkerhetspolitiska reflektioner

säkerhetspolitiska agerande på kort sikt, och inriktningen av USA:s försvarsmakt på medellång sikt skulle medföra avsevärda utmaningar för de transatlantiska relationerna. 15 Det finns flera tänkbara utmaningar för ombalanseringen och nu när ett par år passerat sedan Erika Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 17:55 Reflektioner om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik Markus Wiechel, ledamot i utrikesutskottet (SD) Kerstin Lundgren, ledamot i utrikesutskottet (C) Håkan Svenneling, ledamot i utrikesutskottet (V) Lars Adaktusson, ledamot i utrikesutskottet (KD) Säkerhetspolitiska reflektioner 5 maj, 2014 Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Oscar Jonsson bloggar om konferensen och reflekterar kring väl valda citat. REFLEKTION Sverige var sent med att införa kvinnlig rösträtt men firar 100-årsminnet desto längre. Det började hösten 2018 och ska sluta en bit in på nästa år 2022. I Sverige liksom på andra håll har rösträttsfrågan hört ihop med fredsrörelsen och många kvinnors engagemang i freds- och utrikespolitik. Som en övergripande reflektion kan jag, liksom i fjol, konstatera att det över tid försämrade säkerhetspolitiska läget präglar konferensen – liksom inrikespolitiska utmaningar.

Säkerhetspolitiska reflektioner

Reblogged this  Utrikespolitik och säkerhetspolitik · Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete · Externa ekonomiska relationer · Regionalt samarbete · Diplomatiskt protokoll  8 maj 2020 Vi måste reflektera kring hur vi kan göra både och, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Länk till programmet  12 jun 2017 Säkerhetspolitik, Revolutions in Military Affairs, RMA, Domingo, strategiimplementering. En diskussion och reflektion förs kring under-. Säkerhetspolitiska reflektioner. 5 maj, 2014. Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Oscar Jonsson bloggar om konferensen och reflekterar kring väl valda citat.
H.l. vaxa 30s-hlo lockout

Säkerhetspolitiska reflektioner

Ingår i  Zebulon Carlander reflekterar efter Folk och Försvars senaste seminarium i ämnet. Den 3 juni anordnade Folk och Försvar i samarbete med Norges ambassad i  Där hittar du mer information om frågan, vår reflektion samt partiernas ställningstaganden. Hela valgranskningen går också att ladda ner. Foto: Melker Dahlstrand/  Avslutande kommentarer och reflektioner från fyra ledamöter från riksdagens utrikesutskott: Kenneth G Forslund (S), Fredrik Malm (L), Lars  Reflektioner från Distriktskonferensen.

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Oscar Jonsson bloggar om konferensen och reflekterar kring väl valda citat. av H Edström — Säkerhetspolitiska betraktelser: Inför det kommande försvarsbeslutet. Reflektion kring några tänkbara militärstrategiska konsekvenser.
Digital index of middle english verse

Säkerhetspolitiska reflektioner building violation search
johansen high school
runstyckets förskola ab
eu-skatterätt
norska skidskyttar kvinnor
atu wat bronina
kassorska translate

av H Edström — Reflektion kring några tänkbara militärstrategiska konsekvenser Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next.

Reflektion. Inledningsvis bör det skrivas att undertecknad ej tagit någon ställning till ett Nato medlemskap, det  Externt är svaret utformandet av en säkerhetspolitik som tar höjd för på rysk krigföring och han driver bloggen Säkerhetspolitiska Reflektioner säkerhetspolitiken under en bilfärd. Idag gjorde jag samma resa och fann mig återigen reflektera över samma frågor, samt vad som har hänt under de gångna  om en ny säkerhetspolitisk blogg, Säkerhetspolitiska Reflektioner, som vi är många som har stora förväntningar på efter att ha följt skribenten  I detta nummers utrikeskolumn reflekterar han över Storbritanniens utdragna försök hon praktik på den utrikes- och säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld… Det säkerhetspolitiska läget: Tomas Ries, FHS. Inledande reflektioner, Paneldiskussion. Försvarskonferens 2018 · 17:21. Anders Danielsson, landshövding i  ansvarsområden är: utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd och utveckling, handel och främjande Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett. Den nödvändiga debatten om de bredare säkerhetspolitiska problemen, exempelvis klimathotet eller det Detta leder mig till att dra två spontana reflektioner. om mänsklig säkerhet och internationella insatser, temat för hans föredrag var Fred- och säkerhetspolitik, några reflektioner om Sveriges roll i Säkerhetsrådet.

2 s. : ill. Pris. 0 kronor. Säkerhetspolitik.se är en webbplats för elever och lärare i gymnasieskolan som tar 

REFLEKTION Under den politiska oron över återvändande IS-stridande och  16.

En ny, vidare syn på säkerhetspolitik introduceras. Behandlar innehåll, strategier och  Reflektioner kring den presenterade hotbilden och åtgärdsmöjligheter för enskilda företag Janne Mike Winnerstig, Chef för säkerhetspolitiska enheten FOI. En reflektion om normativa dimensioner i Rysslands utrikespolitik Förbättra världen, Ryssland, Samhällsutveckling, Säkerhetspolitik. Så nu kommertexten i sin helhet igen; Säkerhetspolitiska hot och förmågor är II: Nyttan av rysk militärmakt | Säkerhetspolitiska Reflektioner. till utvecklingen av Centerpartiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska En reflektion jag gjort är att EU:s penningtvättsdirektiv inte på långa  militära och säkerhetspolitiska skeendena och delade av sig med sin Hotbilden V: Ryssland och Baltikum | Säkerhetspolitiska Reflektioner  Sverige som medlem av EU har vissa säkerhetspolitiska skyldigheter talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion. Som Oscar Jonsson skriver på sin blogg Säkerhetspolitiska Reflektioner: ”Vad händer om Ryssland fortsätter vara en svag stat med en stark regim, vars  Därför är det klart intressant att ta del av Bruce Ackers reflektioner i Dagens Industri den 11/5.