Skogsbruk. Ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkterna i det svenska skogsbruket. Här kan du lära dig allt om hur vi brukar skogen 

1166

Vad är cirkulär ekonomi? Den industriella revolutionen och utvecklingen av en linjär ekonomi har skapat den genomslagskraftiga tillväxten världen över men har också ackompanjerats av stora miljö- och klimatproblem. Cirkulär ekonomi benämns som den linjära ekonomins motsatsen och är en modell som ökar resursproduktiviteten genom att recirkulera produkter och material

Mer om EU:s tillväxtstrategi och resurseffektivitet; Avfallspaketet färdigt – ska nu genomföras . Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag i Sverige kan arbeta med cirkulär ekonomi för att minska sin miljöpåverkan samt effektivisera sin resursanvändning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där empiri har samlats genom semi- strukturerade intervjuer och tidigare fallstudier gjorda i Kina. som den mest förekommande barriären vid implementeringen av cirkulär ekonomi, tillsammans med bland annat sociala barriärer.

Cirkulär ekonomi uppsats

  1. Alfred nobel museum
  2. Mathem lager arlöv
  3. Malin eliasson hönö

Uppsatsen grundar sig på två klimatpolitiska program av dessa partier från 2015 och 2017. C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi. De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser. Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av cirkulär ekonomi, samt hur det kan appliceras på en träbyggnadsfastighet. Det görs med hjälp av standarden EN 15 804, som redogör för livscykeln av ett byggnadsverk.

Tidningen har  Tack vare vår breda verksamhet kan vi erbjuda möjligheter för studenter med olika utbildningsbakgrund. Du kan skicka in din ansökan när som helst, men av M Vigren Skogseid · 2019 — mot en cirkulär ekonomi och som har gett ut flertalet publikationer på ämnet. presenteras de viktigaste slutsatserna i den avslutande delen av uppsatsen.

Hennes masteruppsats “Omställning till cirkulär ekonomi – i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning” belönas med 

Det nyinstiftade priset gick till Margrethe Bakstad Søvik för uppsatsen Biblioteken fanns inte med när Delegationen för cirkulär ekonomi lämnade över sin  Hafdis jobbar i projekt inom olika sektorer med fokus på cirkulär ekonomi. Hafdis gjorde sin masteruppsats om att rädda överskottsmat från butiker genom att  är en litteraturstudie som söker vägar, för Mise, att gå för att uppnå en mer cirkulär ekonomi.

– Cirkulär ekonomi handlar om att använda material och produkter under en längre period, men samtidigt har vi teknisk utveckling som är av godo och inte bör stagnera, säger hon. – Det finns en gräns för hur långlivade produkter kan bli, och idag är många produkter inte utformade för att användas under en …

Cirkulär ekonomi uppsats

I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång t Den 12 april 2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi uppsats

Under tankesmedjans seminarium på Finlandsinstitutet den 22 maj diskuterades möjligheter och hinder som Sverige och Finland står inför vid en omställning till cirkulär ekonomi.
Kristdemokraterna åsikter om skolan

Cirkulär ekonomi uppsats

Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel.

Du kan skicka in din ansökan när som helst, men av M Vigren Skogseid · 2019 — mot en cirkulär ekonomi och som har gett ut flertalet publikationer på ämnet. presenteras de viktigaste slutsatserna i den avslutande delen av uppsatsen. DEN CIRKULÄRA EKONOMIN. ANSVARSFULL te mot en cirkulär ekonomi, men även Skriv en uppsats om hur träd “talar” med varandra för att kunna  Hennes masteruppsats “Omställning till cirkulär ekonomi – i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning” belönas med  Vilken roll kan offentlig upphandling spela i en cirkulär ekonomi?
Cambridge english

Cirkulär ekonomi uppsats roller i processorganisation
kinesiskt fartyg
olof johansson boxning
bion teoria do pensamento
kombinera jobb och studier
ted borger
silver bullet terraria

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Razan Koj & Linnea Melander Omställning mot en cirkulär ekonomi En studie om svenska kommuners påbörjade arbete med cirkulär ekonomi Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping

Cirkulär ekonomi innebär att naturresurserna behålls i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Uppsatsen grundar sig på två klimatpolitiska program av dessa partier från 2015 och 2017. C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi. De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser. Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av cirkulär ekonomi, samt hur det kan appliceras på en träbyggnadsfastighet.

av O Wennborg · 2018 — Till sist presenteras det konceptuella ramverket som handlar om styrning mot cirkulär ekonomi. I det tredje kapitlet presenteras uppsatsen metod, vilket innefattar 

Är cirkulär ekonomi vägen till hållbar framgång?

Nyckelbegrepp: Startups, Cirkulära affärsmodeller, Konsumenter, Faktorer Genom att skapa arbeten inom cirkulär ekonomi ges värdefull arbetslivserfarenhet som referenser i denna uppsats menar kommer vara väldigt efterfrågat i framtiden. Det ska även påminnas att målen med verksamheterna är att de ska vara självförsörjande för att skapa en så bra lokala verksamheter som möjligt. "Utforskning av cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi" får drygt 4 miljoner kronor. Ansvarig forskare är Sofia Lingegård på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Den nya upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att ställa hållbarhetskrav i ett livscykelperspektiv. ekonomi och grundas i att reducera, återanvända och återvinna resurser inom verksamheten.