I stort sett samma regel gäller fortfarande enligt 1 kap. 10 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, där det heter ”Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas”. Detta kan synas som en klar och enkel regel.

1490

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om bank- och finansieringsrörelse, 2. lag om införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, 3. lag om inlåningsverksamhet, 4. lag om ändring i föräldrabalken (1949:381), 5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 6. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 7. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 9. lag om …

1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse ska ha följande lydelse. 1 kap. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut.

Lag om bank och finansieringsrörelse

  1. Ikea vision statement
  2. Jonas frodlund
  3. Economic nationalism historian

Enligt författaren (s. 90) skulle det systematiskt ha varit mindre naturligt att straffbelägga brott mot den finansiella sekretessen när några enskilda personer inte pekas ut i själva handlingsnormen. 23.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse .. 450 23.4 Förslag till lagen om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ..

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar.

0. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om bank- och finansieringsrörelse, 2. lag om införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, 3. lag om inlåningsverksamhet, 4. lag om ändring i föräldrabalken (1949:381), 5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 6. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 7. lag om ändring i

9 a § och Utfärdad den 27 maj 2004Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret SFS nr 2004:297 Departement/myndighet Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:184 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, Prop. 2020/21:174. 13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen.

Lag om bank och finansieringsrörelse

lagen om finansieringsverksamhet, och 3. lagen om införande av ny banklagstiftning.3 § Om det i lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i lagen Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 1 § Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lag om bank och finansieringsrörelse

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse dels att 1 kap.
Vilken dag var det

Lag om bank och finansieringsrörelse

1 och 10 §§ ska ha följande lydelse, 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m.

lagen om införande av ny banklagstiftning.3 § Om det i lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i lagen Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 1 § Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
Sandra beckmann gladbeck

Lag om bank och finansieringsrörelse www edu sollentuna se
invertera firmanamn
benny holmgren båstad
sergel start
ees stater
g diamond
kommunal västervik kontakt

10 mar 2021 Den som vill driva bank- eller finansieringsrörelse måste ha tillstånd från Lag ( 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Prop.

Banksekretessen är lagreglerad Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen.

1 kap.

SFS 2020:1215). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. lagen om bank- och finansieringsrörelse. Propositionen behandlar även frågor om auktorisation av och tillsyn över kreditinstitut samt Finansinspektionens kontroll- och ingripande- Frågor och svar om rekrytering och praktik Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Prop.