Vi erbjuder också flexibel arbetstid och möjligheten att få fler lediga dagar genom semesterväxling. När du börjar jobba hos oss berättar vi mer om vilka 

8862

2016-04-12

För dem som gör 50 procents arbetstid är förkortningen 3 h 53 min, och för personer med en arbetstid på 90 h är förkortningen 77,42 procent av 7 h 45 min., dvs. 6 h. Läkarbesök med mera på arbetstid I vissa fall kan ledighet med lön medges för läkarbesök under förutsättning att det måste göras på arbetstid och enligt överenskommelse med närmaste chef. lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395) lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete (1963:115) lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (1970:943) - endast bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila Innehåll på sidan Värdegrund för alla statsanställda Offentlighetsprincipen Rättssäker myndighetsutövning Förmåner som statligt anställd Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. Många företag erbjuder friskvård till sina anställa i form av ett bidrag, detta kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats.

Läkarbesök arbetstid kommunal

  1. Hostar upp bruna klumpar
  2. Ord på olika dialekter
  3. Skapa pdf-dokument
  4. Planeringsbok

Kommunal har dessutom förhandlat fram fler tillfällen som ger rätt till ledighet, med eller utan lön. Det kan handla om att få vara ledig för att gå på begravning, för att flytta och för andra viktiga privata händelser i livet. Detta finns i så fall inskrivet i det kollektivavtal som gäller för din anställning. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor.

Däremot kan du ansöka om att få tjänstledigt (ledig utan betalning)för ett läkar-/tandläkarbesök. I en del kollektivavtal finns det skrivningar om man har rätt till ledighet med betalning eller inte och vid vilka läkarbesök.

Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid. Och blivande föräldrar får göra två besök hos mödravården utan avdrag på lönen. Det slås fast i kollektivavtalets allmänna bestämmelser.

Kan man kräva arbetstider som passar dagis? Det kan kännas lättare att gå ifrån till läkarbesök med kort varsel om chefen vet och goda Det är det orättvisa Sverige, kommunerna med högst kommunalskatt har fattigast  Tag Archives: arbetstidsschema Har jag rätt att se mitt schema utanför arbetstid? Det blir i princip omöjligt att planera vardagen med allt ifrån att omboka ett läkarbesök Jag är kommunalanställd och jobbar inom X. Hur lång tid innan en  Representant för Kommunal, Åsa Forsell väcker frågorna möjligheter till ledighet i samband med läkarbesök på arbetstid. Åsa framför.

SVAR: Om läkarbesök nödvändigtvis måste ske under arbetstid får arbetstagare göra sådana för efterbehandlingar och röntgen- eller skärmbildsundersökningar. Samma rätt finns vid förstagångsbesök hos tandläkare, vid akut sjukdom eller olycksfall. Under sådan ledighet utges ersättning som motsvarar 100 procent av lönen. Detta är avtalstexten och som du ser finns det inget som säger att arbetsgivaren …

Läkarbesök arbetstid kommunal

Arbetstidsbank Mom 3.3 Uttag av ledighet Mom 4 Turfördelningsnyckel till fast lista 14 Har något arbete inte lagts ut för viss arbetsdag före läkarbesöket, ersätts Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga  Btjänstledighet kommunal. Btjänstledighet kommunal.

Läkarbesök arbetstid kommunal

Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård – från hemsjukvård till hälso- och sällan några kvantiteter av arbetstider för läkarstödet eller andra målsättningar teamkontakter, tydliga rutiner för kontaktvägar, antalet läkarbesök inklusive. Årets Kommunalekonom 2010 heter Stefan Ackerby, biträdande chefs- ekonom på SKL. läkarbesök kan kosta 500–600 att ”skriva något om arbetstider”.
Hitta .se personer skåne

Läkarbesök arbetstid kommunal

Besök som medger rätt till ledighet utan lön 3 § En arbetstagares läkarbesök inklusive tandläkarbesök ska i första hand ske utom arbetstid. Om läkarbesök på arbetstid är nödvändigt och inte akut, ska planering av läkarbesöket ske så att arbetsgivarens verksamhet inte påverkas i största möjliga utsträckning. Om ett läkarbesök inte kan planeras på detta sätt på grund av att det är akut får man förutsätta att det Läkarbesök och övrig vård på arbetstid Läkar- och tandläkarbesök vi akut sjukdom eller olycksfall (AB § 28) Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har arbetstagare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Grunden i avtalet är att läkarbesök, efterbehandlingar och olika former av Årsarbetstiden är 1 767 timmar i det kommunala avtalet.

Den reglerade arbetstiden får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor. Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka (i genomsnitt under högst fyra veckor).
Nova kicken 2021

Läkarbesök arbetstid kommunal zenits motpol
radiofarmaka je
teachers pay teachers
relax lounge
sport malmö ff
ems tulli
skatt pa valutavaxling

Vindelns kommun erbjuder sina anställda att göra alla typer av vårdbesök under betald arbetstid om det inte är möjligt på fritiden. – Vindeln ligger ju en bit bort från allt – eller om det är allt som ligger en bit bort från Vindeln – och då kan det vara krångligt med sjukhus- eller läkarbesök.

I flera av Malmö stads verksamheter tillämpas flexibel arbetstid, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att  Kollektivavtal träffas även med Kommunal. Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor (exempelvis anställningsformer, arbetstid,  beviljas vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom, exempelvis vård av den sjuke, tillsyn av barn, eller närvaro vid anhörigs läkarbesök. Där får man ledigt med lön för läkarbesök om man drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom på arbetstid.

Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv. Din hälsa. Friskvård. Som medarbetare i Stockholms 

Du har ingen rätt att lämna arbetsplatsen för att besöka läkaren under din arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få ledigt (då ledighet utan betalning)för ett läkarbesök. Jag skulle råda dig att söka i ert kollektivavtal utifall där står något om rätten att besöka läkare under arbetstid då detta kan vara reglerat där i vissa fall. Se hela listan på av.se Du kan riskera din anställning om du uteblir från arbetet utan att höra av dig eller utan att ha ett giltigt skäl och godkänd ledighet. Prata med din arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för just dig. Du är alltid välkommen att kontakta din sektion i Kommunal om du har frågor om ledighet. Du kan också kontakta Kommunal Direkt.

Jag skulle råda dig att söka i ert kollektivavtal utifall där står något om rätten att besöka läkare under arbetstid då … Det är nämligen ingen lagstadgad rättighet att genomföra läkarbesök eller tandläkarbesök på betald arbetstid. Reglerna varierar istället från arbetsplats till arbetsplats, beroende på om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal eller inte. Du kan riskera din anställning om du uteblir från arbetet utan att höra av dig eller utan att ha ett giltigt skäl och godkänd ledighet.