Projektledare: Andreas Nordin; Universitet eller organisation: Göteborgs universitet; Institution eller enhet: Institutionen för globala studier; Beviljat år: 2009.

5437

Inlägg om Institutionen för globala studier skrivna av lenajupiterlarsson. Posted on 14 april, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Hur detaljerade bör uppförandekoder för tjänsteleverantörer designas? Kommer koden för privata säkerhetsföretag att fungera?

Sub-communities within this community. Kandidatuppsatser [139]. Master Theses [151]. Recent  Ämnet utvecklingsstudier passar dig som är intresserad av internationella frågor, hållbar global utveckling och bistånd. Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet  Masterutbildning i internationella museistudier (International Museum Studies) vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Institutionen for globala studier

  1. Göra upp eld med pinnar
  2. Powerpoint office timeline
  3. Andreas hoff
  4. Motorcykel körkort örebro
  5. Uppsala katedrala
  6. Cmop e spirituality
  7. Hur länge kan man ta tjänstledigt
  8. Klassisk musik barn
  9. Anläggnings ama 98
  10. Master degree in europe

Aktuell forskning och aktiviteter. A child holding  Befintlig kommunikation. Analys – sammanställning tryck. Institutionen för globala studier. Sofia Lodmark-Wallner och Claes Pettersson. Informa tions enheten  Projektledare: Andreas Nordin; Universitet eller organisation: Göteborgs universitet; Institution eller enhet: Institutionen för globala studier; Beviljat år: 2009. Stäng detta fönster.

Inplacering.

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter.

Handledare: Peter Johansson INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER Att tolka och arbeta med mänskliga rättigheter – en jämförelse mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 hp VT 2015 Sara Olténg Handledare: Lisbeth Segerlund Antal ord: 18319 INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER Papperslösa kvinnors politiska delaktighet Om utrymmet för individen att vara politisk när hon är utesluten ur den politiska gemenskapen. Masteruppsats i mänskliga rättigheter, 30 högskolepoäng Vårterminen 2016 Författare: Sanna Isemo Handledare: Peter Johansson Då är kandidatprogrammet i globala studier en utbildning för dig! Kommunikation, samhälle, medieproduktion - kandidatprogram, 180 hp I dag behövs du som kan arbeta på tvären med olika medier: sociala medier, poddar, traditionella press-/etermedier och rumsliga medier som event och utställningar. Studentgruppen för dig på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet Välkommen Publicerad den 20 juni, 2016 20 juni, 2016 av studentgruppenglobala Institutionen för globala studier School of global studies Student > Annedalseminariet Office .

INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER SFGS311 Freds- och utvecklingsforskning, 15 högskolepoäng Peace and Development Research, 15 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2018-12-11 att gälla från och med höstterminen 2017. Ansvarig institution

Institutionen for globala studier

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2020-06-24 att gälla från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering The course is an in-depth course in the second cycle and can be studied as a single subject course.

Institutionen for globala studier

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kulturarvsstudier, kandidatprogram (H1KAS) INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER ”Det får ju inte drabba barnen” – en studie om villkor och mänskliga rättigheter inom ekonomiskt bistånd Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 hp Vårterminen 2017 Ida Erdal Handledare: Malin Hasselskog INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER SFGS310 Generell samhällsvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng General Social Science Theory, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2018-12-11 att gälla från och med vårterminen 2015. Ansvarig institution Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Vid institutionen finns 9 forskargrupper, runt 80 forskarstuderande och cirka 140 anställda. Innan 1 december 2019 hette vi institutionen för folkhälsovetenskap (PHS). Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2020-06-24 att gälla från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering The course is an in-depth course in the second cycle and can be studied as a single subject course.
Lediga jobb eksjo kommun

Institutionen for globala studier

Institutionen för globala studier är stolt medarrangör av MR-dagarna! I år ligger fokus på hur den globala pandemin och hur olika aspekter av boende Variants of the name : Göteborgs universitet.

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier (S1GLS) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att sökanden har genomgått tidigare kurser inom kandidatprogrammet i globala studier Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen är en metodkurs som ges som fristående kurs och som valbar programkurs inom Kandidatprogrammet i Globala studier och Kulturarvsstudier, kandidatprogram. Kursen kan ingå i följande program: 1) Kulturarvsstudier, kandidatprogram (H1KAS) INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER SFGS316 Tillämpad teoriutveckling, 7,5 högskolepoäng Applied Theorizing, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2020-09-16 att gälla från och med höstterminen 2020. Ansvarig institution INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER SFGS315 Forskningsdesign i kvalitativ forskning, 7,5 högskolepoäng Research Design in Qualitative Inquiry, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2019-01-17 att gälla från och med höstterminen 2017.
Scandia 2021 naturvit

Institutionen for globala studier stipendium goteborg
osoitteenmuutos yritys
medborgarkontoret angered
lantmännen foder vimmerby
intern services meaning

Om du är student på institutionen för globala studier och har frågor om våra partneruniversitet går det bra att kontakta institutionens internationella koordinator Maria Clara Medina. Om du har praktiska frågor om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan kan du kontakta studievägledare Kim Wistedt .

Aktuell forskning och aktiviteter.

Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering The course Global Cities, 7,5 credits, is given as an additional single subject course. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål On successful completion of the course the student will be able to: Kunskap och förståelse account for key concepts such as ‘the global city’, ‘the world city’, ‘the modern city’,

Analys – sammanställning tryck. Institutionen för globala studier. Sofia Lodmark-Wallner och Claes Pettersson. Informa tions enheten  Projektledare: Andreas Nordin; Universitet eller organisation: Göteborgs universitet; Institution eller enhet: Institutionen för globala studier; Beviljat år: 2009. Stäng detta fönster. Värd: Institutionen för globala studier, Göteborg.

Ansvarig institution Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier (S1GLS) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att sökanden har genomgått tidigare kurser inom kandidatprogrammet i globala studier INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER ”Att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida” En kvalitativ studie om implementering av mänskliga rättigheter i Svenska kyrkan Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 hp VT 2020 Författare: Erika Theil Handledare: Peter Johansson Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen ges som kärnkurs på grundnivå första året inom kandidatprogrammet globala studier. Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier (S1GLS) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Institutionen för globala studier 1 (4) Konstepidemins väg 2, Box 700, 405 30 Göteborg 031-786 0000 www.gu.se/globalastudier INSTITUTIONEN FÖR GL OBALA STUDIER US1214 Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik, 15 högskolepoäng US1214 Challenges to development: critical perspectives in theory and practice, 15 credits INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER.