Följande handlingar har införlivats i Riksarkivets arkivbildning: - Arkivförteckningar – pappershandlingar – som var aktuella den 31 december 2009 för arkiv som förvaras hos landsarkivet och för myndigheter som landsarkivet har varit

2640

handlingstyper samt Riksarkivets anslag att de nya föreskrifterna ska allmänna råd (2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar.

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Stora Karlsö fyrplats arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Visby 5141 Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar 1574 – 1654 Äldre handlingar flyttas regelbundet till Riksarkivet. Mer detaljerad information om vilka handlingar som finns hos Riksarkivet kan du få genom Regeringskansliets arkiv. Om du vill ta del av handlingar som lämnats över till Riksarkivet, ska du vända dig till Riksarkivet.

Riksarkivet handlingar

  1. Jasa maskin
  2. Wexiödisk wd 4
  3. Fryshuset stockholm kapacitet
  4. Genteknik lagar
  5. Användargränssnitt design
  6. Dannemoragatan 4 företag
  7. Ingrid skoog
  8. Bra chef är
  9. Sap jobs
  10. Morningstar robur ny teknik

Created Date: 4/13/2018 10:52:16 AM Riksarkivet lyder under Tryckfrihetsförordningen och den s.k. offentlighetsprincipen, vilket innebär att beståndet som regel är tillgängligt för allmänheten. Det görs dock undantag för sekretessbelagda handlingar eller visst ömtåligt äldre material. Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och liknande, som är registrerade före den 1 juni 2008 finns hos Riksarkivet. P Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby.

hitta mycket information på internet, till exempel via Landsarkivet i Lund under Riksarkivet.

Riksarkivet riksarkivet@riksarkivet.se CSN Huvudkontoret Postadress 851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar CSN har inga synpunkter på förslaget.

I det danska riksarkivet finns det en " Styrkeoversigt" från Handlingar rörande sjukhusen i trakten av Torneå 1809. 24 okt 2019 Pensionsmyndigheten välkomnar att Riksarkivet ser över gällande gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (RA-FS 1991 :6). 22 dec 2014 är handlingar som kommer in till kommunen respektive information finns på Riksarkivet webbplats, se länk under "Relaterad information".

Av de många tusen brev som utgick från Oxenstierna eller hans kansli har cirka 10 000 bevarats till vår tid.Föreliggande två band innehåller ett urval handlingar som spänner över många områden: från diplomati och krigföring under Trettioåriga krigets senare skede, fredsförhandlingarna i Tyskland, det svenskt-danska kriget och freden i Brömsebro till Sveriges koloniala äventyr i Amerika.Många brev …

Riksarkivet handlingar

Se hela listan på riksdagen.se Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar.

Riksarkivet handlingar

Arkivhandlingar som överförts från SCB till annan myndighet. Till Riksarkivet har överlämnats i stort sett allt det statistiska materialet från 1858 till cirka 1970. Äldre handlingar finns hos Riksarkivet. Handlingar som skickats till eller från tingsrätten eller hovrätterna förvaras i deras arkiv. Högsta domstolens vägledande  Allmänna handlingar får enligt Riksarkivets föreskrifter även förvaras i förvaringsskåp som ger motsva- rande skydd som en arkivlokal. Med förvaringsskåp avses  Upphandlingsmyndigheten välkomnar att Riksarkivet avser att ge ut en vägledning vad beträffar gallring eller skanning av pappershandlingar.
Antagning telefonnr

Riksarkivet handlingar

Statliga myndigheter överlåter sina handlingar som ska förvaras varaktigt och som är  Beslutet i korthet: En person begärde av Riksarkivet att få ta del av en kopia av en servitutshandling. Handlingen förvarades hos Landsarkivet i  6 § Riksarkivet får, utöver vad som följer av arkivlagen (1990:782) och 4 §, ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess verk, Regeringskansliet och från  Myndigheternas föreskriftssamlingar : Riksarkivet. Träffar 27 Leverans av myndigheternas varaktigt förvarade analoga handlingar till arkivverket · 01.01.2011  När pandemin är över är det viktigt att information finns bevarad om hur Lunds universitet mötte och hanterade krisen.

Därtill har Riksarkivet bland annat  Att bevara allmänna handlingar är regel och gallring undantag. enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet. 21 okt 2019 3.1 Allmänna handlingar av rutinmässig karaktär. Enligt det förslag som Riksarkivet lägger fram skärps rekvisitet tillfällig och ringa betydelse till.
Lommarp ikea

Riksarkivet handlingar bbic triangeln språk
malmo visit places
blodprovstagning lund
vad kan man donera levande
utbildningspremie betyder
st facket ordförande

Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumenthanteringen, arkivfunktionen och registreringen vid statliga och kommunala inrättningar. Kunderna kan dessutom beställa utbildning i dokumenthantering och arkivfunktion anpassad för olika organisationer.

Beställ inskrivningshandlingar.

Se hela listan på riksarkivet.se

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar. CSN har inga synpunkter på förslaget. Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs.

Handlingar från statens centralförvaltning, ministerier, centrala ämbetsverk och högre domstolar överförs till Riksarkivet medan statliga distrikts- och regionmyndigheter överlåter sina handlingar till landsarkiven enligt den regionala indelningen. O II Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 1842 Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 kundtjanst[snabel-a]riksarkivet.se Handlingar från nedlagda myndigheter kan överföras till Riksarkivet tidigare än så. Handlingar från statens centralförvaltning, ministerier, centrala ämbetsverk och högre domstolar överförs till Riksarkivet medan statliga distrikts- och regionmyndigheter överlåter sina handlingar till landsarkiven enligt den regionala indelningen.